Trung Quốc Này Một Mình

तस्वीर का शीर्षक ,

Trung Quốc Này Một Mình, Ngắm 18 năm nay còn ghiền sao vợ? Ông Hải vừa thắt caravat vừa nhìn Nga cười cười.