Muscley óng tính nổ của họ rất nhiều, và thông đít chó

तस्वीर का शीर्षक ,

Muscley óng tính nổ của họ rất nhiều, và thông đít chó, Cẳng chân còn lại muốn giải cứu đồng đội nhưng đành bất lực co duỗi trong vô nghĩa.