Tôi và cô ả rập

तस्वीर का शीर्षक ,

Tôi và cô ả rập, Hóa ra lén đi chơi gái trong giờ học lại thú vị đến vậy, mà cũng quá dễ dàng vì nhiều tuần sau hai thằng cũng đi rồi về trót lọt.