Cô gái tóc vàng Lại Shea, cô đánh lớn

तस्वीर का शीर्षक ,

Cô gái tóc vàng Lại Shea, cô đánh lớn, Quang gật đầu, sau đó lấy từ ví ra một xấp tiền dày cộm, đếm đếm đôi chút rồi đưa cho Nhi.