Kiêm trong khuôn mặt của bạn

तस्वीर का शीर्षक ,

Kiêm trong khuôn mặt của bạn, Tao không muốn xem cảnh tượng kinh tởm đó đâu… Mày muốn xem thì đi ra ngoài mà tự xem… Đừng ói mửa khắp phòng là được.