Nhồi và nhồi khắp căn hộ của tôi

तस्वीर का शीर्षक ,

Nhồi và nhồi khắp căn hộ của tôi, Em cũng ghê lắm nha, nhìn màu áo là đoán biết ngay hôm nay Bích Nga mặc xì líp màu gì, nó trở thành chủ đề bàn tán của mấy thầy rồi đó.