Người Da Đen Dùng Hai Trắng Bọn Chó

तस्वीर का शीर्षक ,

Người Da Đen Dùng Hai Trắng Bọn Chó, Quang cười khổ Thôi đi cha, con phục vụ từ ơ tới ớ lấy mỗi 10 triệu, 5 triệu là hoa hồng của cha rồi, không biết xấu hổ còn đòi thêm á?.