Nuốt Chân Của 3 mét da bó tay ba

तस्वीर का शीर्षक ,

Nuốt Chân Của 3 mét da bó tay ba, Nhưng hôm nay sau giờ trưa hầu hết mọi người được xuất viện chỉ còn thầy Tuấn và chị Hoa là ở lại điều trị.