Bị rò rỉ, băng

तस्वीर का शीर्षक ,

Bị rò rỉ, băng, Tụt hậu về kinh tế có thể nỗ lực thu hẹp khoảng cách, nhưng tụt hậu về đường con cái thì khoảng cách này mãi mãi được duy trì.