Người Nhật Các Nhân Viên Cảnh Sát Chết Tiệt Người Tù Nhân Nữ Ở Trong Tù

तस्वीर का शीर्षक ,

Người Nhật Các Nhân Viên Cảnh Sát Chết Tiệt Người Tù Nhân Nữ Ở Trong Tù, Thẩm Hạo nghỉ ngơi một hai phút, dọn dẹp xong, mặc quần chỉnh tề, lúc này mới ho khan hai tiếng, cao giọng nói,Ra ngoài đi, người đi rồi.