Mèo giống như một burger pho mát - Rất Nóng!

तस्वीर का शीर्षक ,

Mèo giống như một burger pho mát - Rất Nóng!, Khổ lắm thím ơi, con to tồ như vầy mà mẹ cứ giữ khư khư như trẻ lên ba vậy đó.