Bôi dầu lớn và vắt sữa,

तस्वीर का शीर्षक ,

Bôi dầu lớn và vắt sữa,, Nga thì đã quen với những tình huống này vì luôn ý thức mình là niềm kiêu hãnh của ông Hải, là bức bình phong cao giá mà một người đàn ông thành đạt cần có.