Thành Quả, Phim Vui Vẻ Từ Năm 1978

तस्वीर का शीर्षक ,

Thành Quả, Phim Vui Vẻ Từ Năm 1978, Trời ơi cặc Dương lại to lên nữa rồi, mình vừa thấy đầu cặc đỏ au thập thò dưới tay nó.