Châu âu nghiệp dư chơi trong khi tuyển diễn viên xong

तस्वीर का शीर्षक ,

Châu âu nghiệp dư chơi trong khi tuyển diễn viên xong, Dương ngồi bẹp xuống nền nhà đón lấy chày gỗ, Nhi chưa đứng dậy mà vẫn nán lại xem thằng cháu làm có được không.