Nghiệp dư Đầu dở hơi thật nghiệp dư.

तस्वीर का शीर्षक ,

Nghiệp dư Đầu dở hơi thật nghiệp dư., Thánh mẫu cười rồi đáp: Giết hắn? Không chỉ mình Phong Ba muốn làm vậy, nhưng ngay khi hắn chết, rất có thể năm chị em chúng ta cũng lập tức tiêu vong….