Đức Ông Đi Dã Ngoại Vào Grannies Lả

तस्वीर का शीर्षक ,

Đức Ông Đi Dã Ngoại Vào Grannies Lả, Ha ha… BANG CHỦ… Có việc gì? Hoàng Bá tươi cười quay sang tên thuộc hạ đang hớt hải chạy tới.