Tiểu yêu tín cuốc vàng tắm

तस्वीर का शीर्षक ,

Tiểu yêu tín cuốc vàng tắm, Linh Nhi tự nghĩ rồi hồn nhiên tự cười với chính mình, bởi vì cô ấy cũng là một người phụ nữ nữa nên suy nghĩ như thế này có vẻ hơi quá lố bịch rồi.