Gã Bị Trừng Phạt Và Tát Bởi Hai Nóng Tóc Vàng

तस्वीर का शीर्षक ,

Gã Bị Trừng Phạt Và Tát Bởi Hai Nóng Tóc Vàng, Anh ta trong mắt nàng toàn thân huyết khí phương cương mạnh mẽ không hề kém với Lý Được.