Nổi tiếng phim hoạt hình thông đít trác táng khó khăn

तस्वीर का शीर्षक ,

Nổi tiếng phim hoạt hình thông đít trác táng khó khăn, Nó khiến cho buổi đàm phán sáng nay của ông Thành giống như một màn tra tấn về thị giác nhiều hơn là một cuộc mặc cả làm ăn.