Thật Tuyệt Vời Á Rập Lả

तस्वीर का शीर्षक ,

Thật Tuyệt Vời Á Rập Lả, Dương cầm trên hai ngón tay đưa lên, ruột bánh đã hút nhớt lồn đến không còn hút được nữa trở nên nặng trĩu nhiễu giọt xuống ga giường.