Kayden Props Thủ Dâm

तस्वीर का शीर्षक ,

Kayden Props Thủ Dâm, Nó là một trong năm phần bản đồ dẫn đến một linh mạch khổng lồ bên dưới lòng đất do năm gia tộc tu chân tìm thấy hơn năm trăm năm trước.