Tóc dài, cuites làm,

तस्वीर का शीर्षक ,

Tóc dài, cuites làm,, Đột nhiên, Tần Phỉ Vũ bật cười, đưa tay điểm vào sống mũi cao thẳng của Thẩm Hạo, Thật sự là một tên ngốc, dùng sức như vậy, không sợ nghẹn chết chị à.