Các cô gái khỏa thân tắm

तस्वीर का शीर्षक ,

Các cô gái khỏa thân tắm, Anh có thể nói cho em nghe… Đêm qua đã xảy ra chuyện gì không? Tại sao sáng ra em vẫn mặc nguyên chiếc váy từ tiệc cưới em thay ra vậy?.