Les vật trong cái bánh pudding

तस्वीर का शीर्षक ,

Les vật trong cái bánh pudding, Khi lỗ hổng đóng lại, Sùng Hạo ngã xuống, cũng là lúc Dương đang nửa mê nửa tỉnh.