Nhỏ châu Á là khoảng bị lạm dụng bởi bạn bè

तस्वीर का शीर्षक ,

Nhỏ châu Á là khoảng bị lạm dụng bởi bạn bè, Vậy thì suy diễn ngược lại… phần âm trong vòng xoáy đó được tạo ra từ linh lực trong Thiên Âm thạch và trong trời đất mà Khánh Phương hấp thu có thể xem là… tử khí.