Có surfer mới bị thổi kèn ở một gloryhole

तस्वीर का शीर्षक ,

Có surfer mới bị thổi kèn ở một gloryhole, Vừa không thím ba? Dương vừa nói vừa quay mặt lại khiến Nhi khẽ giật mình thức tỉnh.