Clothed á gagging

तस्वीर का शीर्षक ,

Clothed á gagging, Khánh Phương quay ngoắt lại phía sau, suýt nữa đã hét lên mà ngất tại chỗ.