Thái Văn Phòng Cô Gái ... Đang Làm Tình

तस्वीर का शीर्षक ,

Thái Văn Phòng Cô Gái ... Đang Làm Tình, Cha của Dương, ông Bùi Thanh Hải là một doanh nhân thành đạt, dù ở tuổi 40 có hơi trễ so với bạn bè nhưng cuối cùng ông cũng tạo được một cuộc sống vật chất sung túc.