Anh tính hoes trong vớ

तस्वीर का शीर्षक ,

Anh tính hoes trong vớ, Nếu khoảnh khắc cuối đời này mà không có Hội Đạt Bình Hào bên cạnh, Thy Thy thật không biết mình có đủ nghị lực sống tiếp hay không.