Concours de tóc vàng

तस्वीर का शीर्षक ,

Concours de tóc vàng, Ma Quân nhíu mày: Nói như thật! Ngươi nghĩ trẫm quên được chuyện ngươi và Sùng Lãm thông đồng đối đầu với trẫm sao?.