Anita. tóc vàng - Kẹp y Tá thổi kèn lên cầu Thang

तस्वीर का शीर्षक ,

Anita. tóc vàng - Kẹp y Tá thổi kèn lên cầu Thang, Tìm thằng Minh Tạo về đây cho tao… Tao muốn lột da sống nó… Vâng, Bang chủ.