Mặt Ngồi làm hỏng Mặt ở Sô Bóng-Sac bóp cổ Mf ...

तस्वीर का शीर्षक ,

Mặt Ngồi làm hỏng Mặt ở Sô Bóng-Sac bóp cổ Mf ..., Phía trước ngực căng phồng một đoàn, cao ngất, khiến cho mấy cái cúc áo gắt gao căng ra, giống như tùy thời đều có thể bị giật đứt.