Lâu Tóc Anh Bạn Nổi Giận Khi Hấp Dẫn Con Gà Mái Khốn Khác Dude

तस्वीर का शीर्षक ,

Lâu Tóc Anh Bạn Nổi Giận Khi Hấp Dẫn Con Gà Mái Khốn Khác Dude, Chỉ lạ một điều là năm nay hắn đã hơn 20 tuổi nhưng không có lấy một bóng hồng bên cạnh, cả ngày chỉ phụ giúp huynh trưởng chuyện thương vụ rồi về phòng đóng cửa.